Najdete nás na facebooku
Možnosti platby
  • Převodem na účet
  • Dobírka
  • Online kartou
MaestroMasterCard ElectronicMasterCardVISAMasterCard Secure CodeVerified by VISAGoPay

Výměna / Vrácení zboží

Rozpor s kupní smlouvou

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prostředníkovi obchodu. (dále jen Prodávající) Totéž se týká situace, kdy kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno.

Vrácení zboží:

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí.

Zboží zašle na vlastní náklady na adresu: Provozovna Mladý Svět, Machkova 587/42, 500 11 Hradec Králové s čitelně vyplněným FORMULÁŘEM pro vrácení zboží!

Přiložte prosím pokladní doklad nebo její kopii.

Zboží zašlete zpět nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Pokud bude odeslané zboží nějakým způsobem narušeno (bez visačky, natrženo, ušpiněno, nošeno apod.), prodávající si vyhrazuje právo na snížení hodnoty vratky o částku způsobené škody.
Zboží bude zasláno kupujícím zpět na vlastní náklady. Dobírky nebudou přijaty !!!

Při vrácení zboží si může kupující zvolit způsob úhrady peněz, nejčastěji převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 14 kalendářních dnů a prodávající si vyhrazuje právo pozdržet odeslání peněz dokud neobdrží vrácené zboží zpět na provozovně. 
K zásilce, prosím přiložte pokladní doklad nebo alespoň její kopii a čitelně vyplněný vratkový formulář, ve kterém písemně potvrdíte odstoupení od smlouvy. 

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Při využití přepravní společnosti je hotovost vyplacena na bankovní účet zákazníka.

V případě, že kupující využije při své objednávce dopravy zdarma a část objednávky později vrátí prodejci, nejpozději však do 14 dnů, prodvávající si vyhrazuje právo na ZPĚTNÉ ZAÚČTOVANÍ DOPRAVY. (a to pouze v případě, že objednávka kupujícího po odečtení vráceného zboží nedosáhne předepsané hodnoty objednávky pro dopravu ZDARMA).

Výměna:

Výměnu zboží lze provést i osobně na provozovně Mladý Svět, Machkova 587/42, 500 11 Hradec Králové nebo dodáním zboží na vlastní náklady na tuto provozovnu. Výměna bude provedena vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena za výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně kupujícím uhrazen přímo v době výměny.
Vracené zboží bude v původním stavu, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Pokud bude zboží kupujícím nějakým způsobem porušeno ( bez visačky, natrženo, ušpiněno, nošeno apod.) Prodávající si vyhrazuje právo na snižení hodnoty vratky o částku způsobené škody.

Zboží bude zasláno zpět na provozovnu doporučeně na vlastní náklady kupujícího. Dobírky nebudou přijaty !!!
První výměna je zdarma účtujeme jen doběrečné 35,- Kč pokud dojde k doplatku.
Případné další výměny budou účtovány dobírkou za poplatek 99,- Kč.

Kupujícím bude předložen kupní doklad (účtenka) nebo jiný doklad o zakoupení měněného zboží(datum/částka)!

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ / VÝMĚNU ZBOŽÍ ZDE

Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. Cookies zásady

© Všechna práva vyhrazena. www.mlady-svet.cz Vytvořila firma IT Partner

logo-svetle-paticka